Witamy na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o.

Podstawą działalności ZGK jest Uchwała Rady Gminy.
 
Celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty w zakresie:

- dostaw i sprzedaży wody pitnej,
- eksploatacji sieci wodociągowych oraz gminnych ujęć wody,
- odprowadzania ścieków,
- eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków,
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty i naprawy dróg
- utrzymanie czystości i zieleni
- innych zadań zgodnych z aktem założycielskim.

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. mieści się pod adresem:

ul. Henryka Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty

NIP: 7451849209 Regon: 369134559 BDO: 000002471

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 028 000,00 ZŁ, całość udziałów należy do Gminy Dźwierzuty.

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Brzozowski

Organ nadzoru:
Anna Jakóbowska
Marcin Stefan Bagiński
Joanna Mielczarek


Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000719142 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy