Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty
NIP: 7451849209 Regon: 369134559 BDO: 000002471

Telefon:
biuro: 507 753 990, e-mail:  sekretariat @ zgkdzwierzuty.pl

Telefon komórkowy:
obsługa oczyszczalni: 510 274 425 (całodobowy)

zgłaszanie awarii wodociągów: 509 994 603 (całodobowy)

 

 
https://zgkdzwierzuty.pl