Obowiązujące opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

  - Opłata za 1m3 pobranej wody - 2,55 zł brutto
  - Opłata za 1m3 wprowadzonych ścieków - 3,78 zł brutto