Informujemy, że od 1 listopada 2021 r. na terenie Gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki, w następującej wysokości:


- Stawka za 1m 3 dostarczanej wody wynosi 2,67 zł brutto,
- Stawka za 1m 3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,64 zł brutto.

Obowiązujące opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

  - Opłata za 1m3 pobranej wody - 2,55 zł brutto
  - Opłata za 1m3 wprowadzonych ścieków - 3,78 zł brutto
 

       Informujemy, że od 3 października 2019 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 09.09.2019r. BI.RZT.070.22.2019.GS, na terenie Gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki, nowe stawki wynoszą:


- Stawka za 1m 3 dostarczanej wody wynosi 2,59 zł brutto,
- Stawka za 1m 3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,51 zł brutto.