Z powodu wstrzymania przyjmowania odpadów budowlanych o kodzie "17 09 04" przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie w okresie 18.09.2019 – 30.09.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach nie będzie odbierał w/w odpadów od mieszkańców Gminy Dźwierzuty w tym okresie ze względu na brak miejsca do ich składowania.

       Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu pismo ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn.