Informujemy, że od 3 października 2019 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 09.09.2019r. BI.RZT.070.22.2019.GS, na terenie Gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki, nowe stawki wynoszą:


- Stawka za 1m 3 dostarczanej wody wynosi 2,59 zł brutto,
- Stawka za 1m 3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,51 zł brutto.