Informujemy, że od 3 października 2019 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 09.09.2019r. BI.RZT.070.22.2019.GS, na terenie Gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki, nowe stawki wynoszą:


- Stawka za 1m 3 dostarczanej wody wynosi 2,59 zł brutto,
- Stawka za 1m 3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,51 zł brutto.

       UWAGA !

       Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Dźwierzutach informuje o zmianie terminu odbioru
odpadów zmieszanych w nw. miejscowościach:
- ROGALE
- ŚLEDZIE
- GRĄDY
- BABIĘTY
- TARGOWSKA WOLA
- TARGOWSKA WÓLKA
- POPOWA WOLA
- RUTKOWO
- GRODZISKA
Planowany odbiór to 28 październik 2019 r.
Odpady odebrane zostaną dnia 30 października 2019 r.

       Za utrudnienia przepraszamy