W związku z remontem Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie w dniu 3 lutego 2021 r. w godz. 9:00 do godz. 16:00  wystąpi brak wody w niżej wymienionych miejscowościach: RUMY, ŁUPOWO, SĄPŁATY, JULIANOWO, GISIEL, SZCZEPANKOWO, DĄB i AUGUSTOWO.

      Za utrudnienia przepraszamy

     Wykonawca remontu: HYDROMIX Sebastian Pliszka
     ul. Wielbarska 9, 12-100 Szczytno

     Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach informuje mieszkańców ulic:

Niepodległości, Krótkiej i zabudowy przyległej do ul. Niepodległości, że w dniu 22 stycznia 2021 r.
w godzinach 830-1400 wystąpi brak wody z powodu awarii sieci wodociągowej.

     Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat kierownictwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku ze złą sytuacją hydrologiczną kraju tj. panującą suszą Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dźwierzutach zwraca się z prośbą do stałych mieszkańców gminy oraz osób
przebywających czasowo, o ograniczenie używania wody uzdatnionej z wodociągów publicznych do
celów innych niż bytowe.

W szczególności prosimy o radykalne ograniczenie lub wręcz rezygnację z podlewania
i nawadniania terenów zielonych tj. trawników, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Racjonalne gospodarowanie wodą uzdatnioną zgodnie z jej przeznaczeniem tj. zaspokajaniem
przede wszystkim potrzeb socjalno-bytowych pozwoli na dostawę wody wszystkim odbiorcom

w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Kazimierz Skonieczny
prezes zarządu ZGK Dźwierzuty