Zarządzenie Nr 1/2024 Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o. z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku pozyskania informacji o nielegalnym poborze wody i/lub odprowadzaniu ścieków do kanalizacji

* plik (link powyżej) w formacie .pdf (otworzy się w nowym oknie przeglądarki, lub w czytniku plików .pdf - zależnie od ustawień Państwa komputera)