Informujemy, że od 3 października 2019 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 09.09.2019r. BI.RZT.070.22.2019.GS, na terenie Gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki, nowe stawki wynoszą:


- Stawka za 1m 3 dostarczanej wody wynosi 2,59 zł brutto,
- Stawka za 1m 3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,51 zł brutto.

       UWAGA !

       Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Dźwierzutach informuje o zmianie
terminu odbioru odpadów zmieszanych w nw. miejscowościach:
- JELENIOWO
- ZIMNA WODA
- MIĘTKIE
- RAŃSK
- KAŁĘCZYN
- ZALESIE

Planowany odbiór to 10 październik 2019 r.
Odpady odebrane zostaną dnia 16 października 2019 r.

       Za utrudnienia przepraszamy

       UWAGA !

       Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Dźwierzutach informuje o zmianie terminu odbioru
odpadów zmieszanych w nw. miejscowościach:
- ROGALE
- ŚLEDZIE
- GRĄDY
- BABIĘTY
- TARGOWSKA WOLA
- TARGOWSKA WÓLKA
- POPOWA WOLA
- RUTKOWO
- GRODZISKA
Planowany odbiór to 28 październik 2019 r.
Odpady odebrane zostaną dnia 30 października 2019 r.

       Za utrudnienia przepraszamy

       Z powodu wstrzymania przyjmowania odpadów budowlanych o kodzie "17 09 04" przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie w okresie 18.09.2019 – 30.09.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach nie będzie odbierał w/w odpadów od mieszkańców Gminy Dźwierzuty w tym okresie ze względu na brak miejsca do ich składowania.

       Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu pismo ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn.